Vítajte...
Vitajte na internetovej stránke projektu Euro Net, podporeného v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013".
Realizátormi projektu sú združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina a Mikroregion obcí povodí Stonávky. Na tejto stránke nájdete informácie o samotnom projekte, o spoločných aktivitách oboch partnerov, o možnosti zapojenia sa do týchto aktivít a aj o možnosti využiť pri tom národnú či európsku finančnú podporu.

Aktuality

6. výzva na podávanie mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-ČR
Projekty v rámci tejto aktuálnej, v poradí úž šiestej výzvy, s označením 06/FMP môžete v mieste správcov fondu mikroprojektov podávať  do 19.12.2 ...
Brožúry projektu EuroNet
Ako ďalší výstup EuroNet-u, ktorý významne podporuje cezhraničné prepojenie partnerov projektu, sú aktuálne vydané brožúry v 2 jazykových mutáciách ...
Prezentačný film partnerov EuroNet-u
V rámci projektu bol ako jeden z výstupov pripravený aj spoločný film, prezentujúci regióny oboch partnerov - Terchovskú dolinu i Povodie Stonávky - ...

Kalendár

Doporučujeme

V roku 2011 Vás srdečne pozývame na organizované podujatia   > Kalendárium 2011 <

 

Zaregistujte sa ako AKTÉR regiónu a nájdite si partnera pre svoj zámer >>> TU <<<.

 

Otázky k projektu? Nápady? Pripomienky? Kontaktujte nás  >>> TU <<<.

Newsletter

Buďte pravidelne informovaný o novinkách v oblasti Európskej únie, štrukturálnych fondov a projektového manažmentu.

Odhlásiť odber
Mikroregión Terchovská dolina vznikol 17. 3. 2001 za účelom lepšej koordinácie prác v súvislosti s rozvojom regiónu ležiaceho priamo ...
Združenie obcí povodí Stonávky prispieva svojou činnosťou k trvalému rozvoju Mikroregionu povodí Stonávky a významne sa zapája ...
Tieto subjekty sa svojou činnosťou podieľajú na jednotlivých aktivitách projektu a prispievajú k jeho úspešnej realizácii: